Als kunst je lief is

Tachtig topstukken uit veertig Nederlandse musea voor één keer bijeen in
het Kröller-Müller Museum

Van 30 september 2018 tot en met 3 februari 2019 organiseert het Kröller-Müller Museum op initiatief
van de Vereniging Rembrandt de tentoonstelling Als kunst je lief is. Voor één keer worden ruim tachtig
belangrijke aankopen van veertig Nederlandse musea bijeengebracht die de afgelopen tien jaar mede
zijn verworven met steun van de Vereniging Rembrandt. De kunstwerken en objecten zijn met grote
zorg geselecteerd en geënsceneerd door gastconservator Peter Hecht – emeritus hoogleraar
kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en fellow van de Vereniging Rembrandt – en
vormgever/stylist Maarten Spruyt.

Als kunst je lief is toont de volle breedte van de museale aankopen: schilderijen, tekeningen, foto’s,
sculpturen en veel meer. Het oudste werk in de tentoonstelling is zo’n drieduizend jaar oud, het meest
recente dateert uit 2016. Met deze tentoonstelling en de begeleidende publicatie De Collectie
Nederland is niet af onderstrepen de partners het belang van (het blijven verzamelen voor) de Collectie
Nederland, die voor iedereen toegankelijk is. Dankzij de bereidwillige medewerking van de veertig
bruikleengevende musea is het mogelijk om de rijkdom van deze aankopen samen op één plek te zien.

Feest van onverwachte ontmoetingen
Als kunst je lief is wordt geen chronologisch of kunsthistorisch overzicht van topstukken, maar een feest
van onverwachte ontmoetingen. De combinaties zijn niet alleen visueel interessant maar bieden ook
stof tot nadenken. Zo hangt een monumentaal zestiende-eeuws Bijbels historiestuk uit Alkmaar naast
een reusachtige foto van Andreas Gursky uit het Stedelijk, en wordt een prototype stoel van Rietveld
uit de collectie van het Centraal Museum in Utrecht geflankeerd door een schilderij van Alma-Tadema
uit Leeuwarden en een zeventiende-eeuws bloemstilleven uit het Mauritshuis. Diverse aspecten van het
verzamelen voor de Collectie Nederland komen in de tentoonstelling aan de orde: hoe en waarom
wordt verzameld, welke criteria worden daarbij gehanteerd, welke veranderingen treden er in de loop
der jaren op en hoe is de Vereniging Rembrandt daarmee omgegaan.

Publicatie De Collectie Nederland is niet af
In de begeleidende publicatie De Collectie Nederland is niet af houdt auteur en samensteller van de
tentoonstelling Peter Hecht een scherp en vurig pleidooi voor het blijven verzamelen. Verder gaat hij in
op hoe particulieren en overheid samenwerken en daardoor aankopen tot stand brengen waarvan
niemand durfde te dromen, maar ook op hoe kunst ons kan leren zien. De publicatie is voor € 10,- te
koop in de museumwinkel en via de Vereniging Rembrandt.
Lezingen en activiteiten
Diverse museumdirecteuren en conservatoren komen hun recente aankopen persoonlijk toelichten in
een apart lezingenprogramma in het Kröller-Müller Museum. Verder zijn er kinderactiviteiten en twee
exclusieve avondopenstellingen met theatervoorstelling. Voor meer informatie ga naar:
www.alskunstjeliefis.nl

Over Vereniging Rembrandt
De Vereniging Rembrandt zet zich al 135 jaar als particuliere organisatie in voor de bescherming en
verrijking van onze openbare kunstcollecties. Musea uit heel Nederland kunnen aanvragen indienen
voor ondersteuning als zij een belangrijke aankoop voor de Collectie Nederland willen doen. De ruim
15.500 leden van de Vereniging willen dat topkunst gezien, gedeeld en doorgegeven wordt aan
volgende generaties. Voor meer informatie: www.alskunstjeliefis.nl

Lees unieke verhalen, boek exclusieve excursies en deel je ervaringen op Het beste van de Veluwe

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram