Houtoogst op Landgoed Schovenhorst

Vanaf december 2016 worden er weer bomen gekapt  in het bos op Schovenhorst, Landgoed Schovenhorst is 180 hecatere maar deze keer wordt in ‘de Manege’ de punt bos tussen de gebouwen en de rotonde bij het begin van Putten en in het ‘Kolkbos’, het bos rond de bostoren en het Josinapark (tussen de Garderenseweg en de Peppelerweg) gekapt. De kap vindt dit jaar plaats in bos met zware bomen, dat zie je aan de stammen langs de weg.


Bosbeheer

Elk deel van het bos op Schovenhorst wordt eens in de 4-6 jaar doorkruist om te kijken welke bomen gekapt moeten worden. Het bosbeheer is op Schovenhorst gericht op meerdere  functies. Houtproductie is van belang omdat het bijdraagt aan de grondstofvoorziening en inkomsten genereert ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van het landgoed. Bij ons speelt de productieve boomsoort douglas een belangrijke rol. Maar ook is er aandacht voor (inheemse) loofboomsoorten, open plekken, zware bomen (‘woudreuzen’) en liggend en staand (dik) dood hout (o.a. ten behoeve van de bosvogels). Voorafgaand aan de kap is bekeken welke boom gekapt moet worden.

Beoordelen van de bomen
Bij het aanwijzen van de te kappen bomen is  elke individuele boom beoordeeld op het functioneren in het systeem: is hij kaprijp in verband met afnemende groei of vraag in de houtmarkt? Geeft hij concurrentie voor buurbomen of opkomende verjonging? Welke rol speelt de boom in de  structuur van het gehele bos, wat draagt hij bij aan takafstoting en strooiselvertering? Welke boom laten we staan om af te sterven zodat er spechten en andere bosbewoners gebruik van kunnen maken? Het bosbeheer op Schovenhorst is gecertificeerd door de FSC, waardoor het duurzame voortbestaan van het bos is gewaarborgd. Er vindt in het bos geen kaalkap van grote oppervlakten plaats, maar er wordt wel groepsgewijs uitgekapt.

Bosbeleving
Deze groepen zie je de eerste jaren als openingen in het bos die geleidelijk zullen vollopen met natuurlijke verjonging die de volgende generatie bos zal vormen. Om het bos voortdurend in stand te houden, moet er ook steeds voldoende verjonging aanwezig zijn. Door het beheer ontstaat er bos met bruikbare stammen en een rijke schakering van ecologische niches die behoren bij ouder opgaand bos. Dit is van belang voor de biodiversiteit van het bos maar ook voor de bosbeleving door wandelaars en andere recreanten.

Reacties

Goed verhaal?

Volg Els van Ginkel

Lees unieke verhalen, boek exclusieve excursies en deel je ervaringen op Het beste van de Veluwe

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram