De stokstaartjes zijn ons te slim af!

Henk Luten is al jarenlang de vaste wildlife-dierenarts van Koninklijke Burgers’ Zoo. Naast zijn baan bij het Arnhemse dierenpark werkt Henk ook voor onder andere Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, waardoor hij veelvuldig op de Veluwe te vinden is.

Het stokstaartjesverblijf
Onder het verblijf van de stokstaartjes in Koninklijke Burgers’ Zoo is bij het ontwerp een stevig gaaswerk aangebracht op enkele meters diepte. Stokstaartjes zijn namelijk uitstekende gravers en in het wild graven ze een complex holenstelsel met verschillende kamers. Elk van deze kamers heeft een eigen functie. Zo zijn er kamers die bestemd zijn voor de opslag van voedsel en andere kamers die als toiletruimte functioneren. Bovendien vormt het holenstelsel een veilig toevluchtsoord als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld van roofvogels. Ook in ons park stimuleren we het natuurlijk gedrag van dieren graag zoveel mogelijk. Het moet echter wel enigszins binnen de perken blijven. Letterlijk dan, in dit geval!

Ook in ons park stimuleren we het natuurlijk gedrag van dieren graag zoveel mogelijk. Het moet echter wel enigszins binnen de perken blijven. Letterlijk dan, in dit geval!

De stokstaartjes breiden zelf verblijf uit
De intelligente roofdiertjes hadden pas geleden een zwakke plek in de constructie ontdekt, die sinds de aanleg in 1993 logischerwijze onderhevig is geweest aan natuurlijke slijtage en weersinvloeden. De stokstaartjes waren ijverig aan het werk gegaan en hebben buiten hun verblijf een fors gangenstelsel gegraven. Ze kwamen wel telkens terug in hun verblijf, waar ze door de dierverzorgers gevoerd worden. Oplettende dierverzorgers ontdekten een merkwaardig gat dat wel erg ver door leek te lopen. Inmiddels zijn alle zes de daders in de kraag gevat en weer veilig in hun verblijf te zien. Tijdelijk hebben we een hek geplaatst om de diertjes als echte publiekslievelingen wel aan de bezoekers te kunnen blijven tonen. In het najaar wacht ons echter een forse taak om het hele holenstelsel buiten het verblijf te gaan dichten!

 

 

Reacties

Goed verhaal?

Volg Henk Luten

Lees unieke verhalen, boek exclusieve excursies en deel je ervaringen op Het beste van de Veluwe

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram